Dansk Teknologisk Institut tilråder Elpan eller Wanpan varmepaneler i rum, hvor man er plaget af fugt og skimmel i vægge.

Skimmel og skimmelsvamp er et stadigt stigende problem i boliger. Med Elpan eller Wanpan monteret vil fugtighed i vægge og hjørner udtørre og forsvinde, derved kan skimmelsvampen ikke eksistere. Gulvvarmens lave fremløbstemperatur på 25-30 grader kan ikke klare at udtørre fugtige vægge og derfor heller ikke modvirke skimmelsvampen.

Eksperten: En af Danmarks førende eksperter inden for rådgivning og afhjælpning af skimmelsvamp i bygninger, cand. scient. Ole Frederiksen fra NIRAS A/S, udtaler, at det ofte har vist sig effektivt at anvende Elpan Wanpan systemet i tilfælde, hvor der er fugt i vægge, eksempelvis som følge af kuldebroer. Opvarmningen af væggen vil dels hæve dugpunktstemperaturen og dels have en udtørrende effekt på væggen, og vil dermed formindske risikoen for vækst af skimmelsvampe.

Gør kælderrum beboelige:
Med Elpan eller Wanpan monteret rundt på væggene i kælderrum, vil fugt i vægge og hjørner
udtørre og forsvinde, derved får man et godt indeklima i disse rum.

Et kælderrum før renovering og opsætning af Wanpan i 2012

Samme rum 4 år efter: